Znáte všechny nejpoužívanější internetové zkratky? Otestujte se!

OMG
OMG neboli celými slovy Oh my God je jedna z nejpoužívanějších zkratek a jako jedna z mnoha se infiltrovala i do mluveného projevu. Tento výraz je anglickým ekvivalentem k frázím jako „proboha“, „pane bože“ a podobně. Zkratka vyjadřuje údiv, překvapení a je nositelem jak pozitivním, tak negativních emocí.internetová zkratka
LOL
S touto zkratkou se také můžeme setkat během hovoru. Většinou jí používají spíše mladí lidé a její anglický význam je Laughing out loud, což by se dalo volně přeložit jako „směji se, až se za břicho popadám“. Tato zkratka tedy vyjadřuje, že Vás něco pobavilo. Zajímavé ale je, že čím déle se v českém mluvené komunikaci, mezi mladými lidmi, vyskytuje, tím více se její význam přetváří. Někdy se tedy s touto zkratkou můžeme setkat jako s projevem sarkasmu.
ASAP
Pokud někdy budete od někoho potřebovat něco „as soon as possible“, neboli tak nejrychleji, jak to jen jde, budete moci použít tuto zkratku. Používá se někdy dokonce i v profesionální korespondenci a vyjadřuje určitou naléhavost.
BTW
Pokud někdy uvidíte zkratku BTW, znamená to, že pisatel odbočuje od stanoveného tématu. Doslovně se dá BTW („by the way“) přeložit do češtiny jako podstatně kratší „mimochodem“. I tato zkratka u mladých lidí vnikla do hovorové češtiny.
AKA
Se zkratkou AKA jste jistě už jistě někde setkali, jelikož je poměrně hojně používaná nejen na internetu, ale například i v televizi. Pokud v nějakém pořadu o celebritách zaslechnete zkratku AKA, znamená to, že je dotyčný známý také jako… Celými slovy je zkratka AKA „also known as“.chatovací aplikace
WTF
Pokud chcete vyjádřit svůj údiv, překvapení nad většinou negativní skutečností, můžete použít zkratku WTF. Dávejte si však pozor, protože jedno z písmen zastupuje vulgární lovo „fuck“ a proto její použití nebude vhodné vždy. Fráze „what the fuck“ se do češtiny dá přeložit jako „co to sakra je“ a jak již bylo zmíněno, většinou se vztahuje k něčemu negativnímu.
Jaké jiné anglické zkratky znáte? Používáte je? Pokud ano, použili jste je už někdy během hovoru?