Nový člen v EU?

Jednání o vstupu Turecka do Evropské unie se táhne už několik let a výsledek je stále v nedohlednu. Přesto, že Turecko by rádo patřilo do evropského společenství, země EU si neumí představit spolupráci s tímto státem. Mezi důvody pro a proti je jasná nerovnováha a mnozí z nás musí jistě dlouho přemýšlet, jestli vůbec nějaká výhoda existuje. Turecko do Evropské unie nepatří. Ačkoli je země také z části na území Evropy, větší číst obyvatel žije na asijské části státu.

unie, celistvost

Výhoda

Jediná výhoda vstupu Turecka do EU je ta, že Turecko neskončí v náručí Ruska. Spojenectví Putina a Erdogana je nepředstavitelné, ale stát se může vše a mohlo by to mít nepříjemné výsledky, kdyby tyto dvě osobnosti spojily své síly.

Nevýhody

1.      Demokracie?

Ačkoli bylo Turecko parlamentní republikou, po jistých událostech se občané v referendu rozhodli změnit zřízení na prezidentskou republiku. Poté co bylo v Turecku mnoho útoků, ke kterým se přihlásil Islámský stát, nejspíš viděli občané jistotu v charismatickém Erdoganovi s myšlenkou toho, že on se nebude bát ostatních a Turecko ochrání. Není jen jasné, jak to s volbami bylo. Nemůžeme si být stoprocentně jistí,zda volby probíhaly v demokratickém duchu a nebyly tak ovlivněny. Po zveřejnění výsledků voleb žádala opozice o přepočítání hlasů, nebylo jim to však umožnění. Státy v EU jsou demokratické (v rámci možností) a v žádném není prozatím hrozba vlády jednoho diktátora, jako momentálně v Turecku.

2.      Kypr

Z členství v EU vyplývá, že členský stát musí mít určitou pokoru a uznání k ostatním zemím ve společenství.  Turecko chce vstoupit do Unie a přitom nehodlá uznat Kypr jako stát a nechce stáhnout vojáky z etnicky
rozděleného ostrova.
turecko, vlajka

3.      Lidská práva

Přestože proběhlo v Turecku za poslední roky mnoho legislatvních změn pro zmírnění deficitu lidských práv, stále patří k zemím, kde je mnoho omezení. Porušování lidských práv, rovnost žen a mužů, diskriminace menšin apod.  Tohle si členský stát EU dle mého prostě nemůže dovolit.