Marketingová komunikace a její nástroje

Všichni producenti musí vědět, jak komunikovat, jaké nástroje a prostředky k tomu použít, co, komu a kdy sdělit, aby se stávající i potenciální zákazníci a ostatní veřejnost zajímala o jejich výrobky. K tomu slouží marketingová komunikace, která tento kontakt realizuje prostřednictvím osobních a neosobních nástrojů marketingového mixu. Osobní forma je zastoupena osobním prodejem, veletrhy a výstavami. Neosobní forma zahrnuje reklamu, podporu prodeje, přímý marketing, public relations.
Venkovní ulice plná reklam
Osobní prodej, veletrhy a výstavy pěstují obchodních vztahů mezi dvěma nebo několika osobami s cílem prodat výrobek nebo službu a zároveň vytváří dlouhodobé pozitivní vztahy. Umožňuje pružnou prezentaci a získání okamžité reakce. Náklady na kontakt jsou podstatně vyšší než u ostatních forem marketingové komunikace a není snadné získat či vychovat kvalifikované obchodníky.
Reklama je placená forma marketingové komunikace, komerční sdělení prostřednictvím médií. Je vhodná pro masové působení, ale jelikož je neosobní, tak nelze při tomto druhu komunikace výrobek předvést a přímo tak ovlivnit nákupní chování svých potenciálních zákazníků.
Podpora prodeje se skládá z krátkodobých stimulů, které mají motivovat zákazníka k jednání, nákupu produktu nebo služby. Využívá (dočasných) slev, kuponů, dárků, odměn, poskytnutí výhod. Snadno dokáže upoutat pozornost a dosáhnout okamžitého účinku a podnětu se koupi. Konkurenci ji ale může snadno napodobit a její účinek je pouze krátkodobý.
PR je soubor programů pro zlepšení, udržení a ochranu image firmy. Zahrnuje články v tisku, pořádání seminářů, veřejné projevy, představení instituce, výroční zprávy, charitu a sponzoring apod., ale jejich frekvence nebývá tak častá. Výhodou PR je vyšší důvěryhodnost veřejných informačních zdrojů oproti placené reklamě.
Barové židličky Coca Coly
Direct marketing tvoří oslovení konkrétního člověka prostřednictvím pošty nebo nových technologií. Vyznačuje se nízkými náklady, efektivním zacílením na spotřebitele a možností utajením před konkurencí.
Každý z typů marketingové komunikace má své výhody a nevýhody. Rozhodněte se podle vlastních možností a zvažte, kolik jste ochotni pro komunikaci se zákazníkem vynaložit.